Ældstegruppen skriver projektopgave

Lørdag d. 11. januar 2014

 

*I uge 3 skal Ældstegruppen på Høve Friskole lave projektopgave.

 

Årets overordnede emne er ”Forandring fryder” – delemnerne er mange og forskellige.

Eleverne skal have 5 sammenhængende skoledage til opgaven.

De arbejder i grupper eller alene, og alle har fået tildelt en vejleder. Man skal have vejledning hver dag, så man er sikker på, at man er på rette kurs.

Der er mulighed for at arbejde hjemme en eller flere dage efter aftale med vejlederen. Hvis ikke andet er aftalt, møder man kl. 8.05 hver dag.

Fredag den 17.1. afleveres logbog og produkt senest kl. 12.

 

Projektopgaven skal munde ud i en fremlæggelse for hele Ældstegruppen, og herefter får man en tilbagemelding fra lærerne.

 

7.8. klasse får en mundtlig tilbagemelding – 9. klasse skal have en karakter og en skriftlig udtalelse.

 

Vi glæder os til en spændende uge med engagement, nysgerrighed og glæde.

 

Neel og Marianne

 

Her er nogle links til flere informationer om projektopgaven:

Hvad er projektarbejde

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fakta-om-folkeskolen/Projektopgaver/Ofte-stillede-spoerrgsmaal-og-svar

 

Copyright © 2015

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10 / 22 16 90 86