Stormøde

Fredag d. 28. februar 2014

 

Tusind tak til alle for et godt stormødeonsdag aften.

 

Vi åbnede dørene allerede klokken 18, hvor forældrene kunne mødes omkring 'baren', og det var rigtig hyggeligt - helt sikkert noget vi vil gentage på fremtidens stormøder. Selve mødet startede klokken 19, hvor Jesper fortalte om, hvad der er sket siden sidste stormøde, om hvordan ledelsen er konstitueret. Detaljerne om dette er allerede sendt ud i et tidligere nyhedsbrev. Så fortalte Jens om hvordan tingene ser ud lige nu, herunder at vi har nogle dejlige børn der stortrives, en stabil og solid lærergruppe, et læsebånd som er en stor success, og så blev bekymringerne om det lave elevtal, som vi og andre skoler i Odserred er udfordret med, vendt. Her har vi heldigvis iværksat en skolestruktur som tager højde for præcis det, så vi er godt rustet til en periode med lavt børnetal. Vi fik også vendt de rygter som huserer om at Høve Friskole snart skal lukke, hvilket selvfølgelig ikke har noget på sig.

Efter en kort pause var det Neels tur, og Neel fortalte om status på indførelsen af vores skolestruktur og om hvorvidt Høve Friskole er en heldagsskole eller ikke. Høve Friskole er ikke nogen heldagsskole, og når vi starter op igen efter sommerferien, ser Høve Friskole ud som i dag, med finjusteringer hist og her. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen på skoleområdet generalt, og skulle det vise sig at der vil være behov for mere undervisning end vi tilbyder i øjeblikket, så vil vi tilpasse os så godt vi kan. Foreløbig vægtes lyst til læring og fri leg, og vi har en fantastisk SFO som er i tæt samarbejde med skolen om temaer og hvad der rør sig i undervisningen.

Det blev også afsløret, at vi fra næste år underviser i tysk hele mellemgruppen, det vil sige tysk allerede fra 4. klassetrin.

Under stormødet blev der foreslået at vi opretter en lektiecafé drevet og styret af forældre med kompetencer i de forskellige fag, og det er noget vi arbejder videre med. En god idé. Mødet sluttede med en rigtig peptalk fra Julie, som mindede os alle samme om, at det er forældrenes skole, og at netop dét er det fantastiske ved Høve Friskole.

 

Næste arrangement i denne kaliber er vores generalforsamling d. 23. april, som allerede er varslet herunder i afsnittet 'Vigtig Infomation'. Det glæder vi os rigtig meget til, og da der er flere i bestyrelsen som er på valg, er der god mulighed for, at du kan være med til at præge Høve Friskole og styre skibet i den rigtige retning fremover.

 

 

Copyright © 2015

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10 / 22 16 90 86