Høve Friskoles Generalforsamling - og den nye bestyrelse

Torsdag d. 23. april 2015

I går afholdt vi vores årlige generalforsamling.

Det forløb helt efter planen, og fred og fordragelighed.

Søren Mortensen - forman for Høve Friskoles Støttekreds blev valgt som dirigent, og Søren ledte os igennem dagsordenen med sikker hånd.

Aftenen bød traditionen tro på formandens beretning, gennemgang af regnskabet, gennemgang af tilsynserklæringen fra Axel Goth og valg af medlemmer til de to kredse - skolekredsen og forældre kredsen.

Bestyrelsens beretning, som blev begået af Pater Arnfeldt, kredsede sig selvfølgelig om den krise som Høve Friskole har været igennem, og Peters budskab, som vi alle er enige i, var og er helt klart og tydeligt, at det aller vigtigste for Høve Friskole og lokalsamfundet omkring Høve By er, at vi står sammen og arbejder sammen på at bevare et velfungerende lokalsamfund med både by og skole som en uadskillelig sammenhørighed.

Regnskabet kan som forventet byde på en væsentligt underskud, hvilket ikke er nogen overraskelse. Men Jonas Færing, som har være tovholder på økonomien igennem krisen, forsikrede os om at alle budgetter som er lagt ser ud til at holde som planlagt, og at de er lagt så konservativt at der også er plads til overraskelser. De fleste af os sendte igen tanker til alle de mennesker som har hjulpet os igennem krisen - Bylaug, Støttekreds, Borgere, Forældre, Revisor, Bank, Kreditforening med flere.

 

Den nye bestyrelse blev valgt, og efter konstituering ser bestyrelsen således ud:

Jonas Færing - Formand

Jens Valsgaard Drejer - Næstformand

Marianne Halberg - Kasserer - Repræsentant for Bylauget

Thomas Martinsen

Connie Færing

Jesper Davidsen

Peter Skytte Brendstrup

Anja Bjærg Villadsen - Suppleant

Martin Thomasen - Suppleant

 

Det betyder at vi har måtte sige farvel til Peter Arnfeldt, Susanne Andersen og Julie Jacobsen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle tre, som lige som de blivende bestyrelsesmedlemmer har været med til at styre Høve Friskole igennem krisen.

Den nye bestyrelse er klar til at fortsætte arbejdet med at bringe Høve Friskole helt på fode igen, og har lovet at fortsætte helt i samme spor som den afgående bestyrelse har arbejdet på.

Du kan finde flere oplysninger om bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsesarbejdet i menuen herover under 'Bestyrelsen'

 

Copyright © 2015

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10 / 22 16 90 86