Stormøde

Onsdag d. 3 september 2014

 

I onsdags afholdt vi årets første Stormøde. Stormøderne er der, hvor I som forældre og vi som skole i fællesskab kan sætte skolens kurs. Det er her man møder de andre forældre og her man har mulighed for at blande sig, stille spørgsmål og komme med gode idéer. Aftenens oveskrift var Trivsel og det er et fælles ansvar og hvis vi skal være fælles, er det vigtigt at alle er med.

Vi havde besøg af foredragsholder og skoleleder Trine Stampe, som fortalte hvordan de på BregningeBjergsted Friskole arbejder for at sikre god trivsel på skolen. Hun fortalte, hvordan der holdes hver uge holdes børnemøde i klasserne. Mødet styres af ordstyreren - en tjans, der går på skift blandt klassens elever. Den voksne, der er tilstede, er referent og kan støtte den valgte ordstyrer, men ellers skal den voksne ikke blande sig. Der bliver skrevet referat af mødet og dette lægges som Skoleintra, så det kan læses af forældrene. På den måde får forældrene også viden om, hvad der rører sig i klassen - i børnehøjde.

Trine fortalte også hvordan skolen kan ses som en treenighed af forældre-elever-skolen. Alle tre grupper har et ansvar for trivslen på skolen. Derudover var det tydeligt, at Trine stiller krav og har forventninger til børn og det gøre hun tydeligt for børn og forældre. Efter foredraget var der debat.

Det var et rigtig godt møde og vi har fået mange positive tilkendegivelser. Tak til alle jer der mødte op og gjorde det til en levende aften med jeres spørgsmål, kommentarer og gode humør. /Gunvor

 

Copyright © 2015

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10 / 22 16 90 86