Stormøde og generalforsamling

Onsdag d. 24. april afholdt vi stormøde og generalforsamling. Det blev til en rigtig god og hyggelig aften med musik, fællessang og livlig debat. Aftenen var delt i to - først en time med ny struktur efterfulgt af generalforsamling i skolekredsen og forældrekredsen. Detaljer vedrørende ny struktur kan findes her på hjemmesiden under 'Ny Struktur'.

På generalforsamlingen berettede Jonas Færing om det forgangne år, og Jesper Davidsen gennemgik regnskaberne. I bestyrelsen måtte vi sige tak til Anne Marie Bugge og Nanna Roo som har valgt ikke at stille op til genvalg. Tusind tak for det arbejde I har lagt i bestyrelsen. Peter Arnfeldt og Martin Gredsted stillede op til bestyrelsen og blev budt velkommen med applaus.

 

Den nye bestyrelse ser således ud:

Formand: Jonas Færing (Lærke 3. kl. og Pil 6. kl.)

Næstformand: Jens Valsgaard Petersen (Anine 1. kl.)

Kasserer: Jesper Davidsen (Magnus 0. kl.)

Susanne Marie Andersen (Frederikke 8. kl)

Louise Kolstrup (Emma 1. kl og Andreas 3. kl.)

Peter Arnfeldt (Isabella 1. kl. og Clara 2. kl)

Martin Gredsted (Thea miniskole, Hjalte 0. kl. og Terkel 4. kl)

 

Læs formandens beretning

 

Copyright © 2015

Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs, Telefon 59 65 06 10 / 22 16 90 86